Uzm.Psk.Nil ÖZEN 0533 040 00 25
 

PSİKOTERAPİ ARKADAŞ SOHBETİ DEĞİLDİR.

Öğüt verme ya da sadece dert dinleme değildir. Psikoterapi sürecinde yönlendirme, eleştiri, yargılama yapılamaz. Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık, yararlı olduğu bilimsel çalışmalarla ispat edilmiş, birçok psikolojik problemde, günlük yaşam sorunlarında ve hatta önleyici tedavi olarak da kullanılan bilimsel tekniklerdir.
 

 Depresyon

 Panik Atak ve Panik Bozukluk
 
 Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

 Sosyal Fobi

 Fobiler (karanlık, asansör, hastalanma, kan-iğne, canavar-hayalet-yaratık, cin-ruh, yükseklik korkuları vb.)

 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 Yalan Söyleme Bozukluğu

 Çalma Bozukluğu (kleptomani)

 Dürtü Bozuklukları

 Yeme Bozuklukları(aşırı kontrolsüz yeme- obezite, aneroksiya- bulimiya vb.)

 Cinsel İşlev Bozuklukları( ilişkiye girememe- vajinismus, erken-geç boşalma, sertleşme problemi, orgazm olamama vb.)
 VAJİNİSMUS

 Uyku Bozuklukları 

 Bağlanma- Aşırı Bağlanma, Ayrılamama, Yapışma Problemleri

 İlişki Sorunları

 Uyum Bozuklukları

 Davranış Bozuklukları

 Anksiyete (kaygı) Bozukluğu

 Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 Bedensel Belirti Bozukluğu

 Aldatma-Aldatılma

 Madde Bağımlılığı

 Borderline Kendilik(kişilik) Bozukluğu

 Narsistik Kendilik(kişilik) Bozukluğu

 Şizoid Kendilik(kişilik) Bozukluğu

 Aşk Acısı

 Yalnızlık-İçe Dönüklük

 Şizofreni

 Bipolar Bozukluk

 
 Neden çocuklara oyun terapisi?
  
Çocuklar oynamayı severler. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun çocuklar için terapi anlamında kullanıldığında çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur. Çocuklar oyun sırasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden yaratırlar. Oyun terapisinin avantajı, çocukların gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki ise, çocukların yaşadıkları stresli yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu yarattıklarında kendilerini güvenli hissetmelerini sağlayan olan en önemli unsurdur.
 
Oyun terapisinde ne olur?
 
Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mücadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyun yaratabilirler. Bu tecrübeleri genelde çocuk sözel olarak dışa vuramaz. Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder.
 
Oyun terapisi çocuğa nasıl yardımcı olur?
 
Oyun terapisi sürecinde çocuk olaylarla ilgili bakış açılarını, davranışlarını değiştirebilir ve başkaları ile ilişkilerinden haz alır hale gelir. Çocuk oyun sırasında hayal kırıklıkları yaşadıkları olayları yeniden yaratmakla oyun sırasında bu tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur ve böylece hem oyun tecrübeleri hem de hayattaki ilişki alışverişlerinden zevk alır hale gelebilir.
 
Oyun terapisinin süreci nedir?
 
Oyun terapisinin süreci çocuğun geçmiş ve bugünde yaşadıkları olaylara yönelik çok çeşitli faktörlere bağlıdır. İki en önemli faktör, çocuğun gelişim olarak hangi gelişim çağında olduğu ve herhangi bir travma olduysa bu travmanın olduğu yaştır. Genellikle yaşanan olaydan sonra ne kadar çabuk terapiye gelinirse terapi süresi de o kadar kısa olur.
 
Oyun terapisi çocuğun evde oynadığı oyundan farklımıdır?
 
Evde ya da terapi de oyunun esas fonksiyonu aynı kalır. Çocuklar için oyun, bir anlamda yaşadığı dünyayı, insan ilişkilerini prova ettikleri doğal bir iletişim yoludur. Oyunun üç fonksiyonu vardır: İlk ikisi kavramsal ve fiziksel gelişim, diğeri ise duygusal dışavurum. Eğitimli bir oyun terapisti ile oyun duygusal amaca hizmet eder. Bu da çocuğun sağlığındaki dengede önemli rol oynar.
 
Anne babalar oyun terapisine katılabilir mi?
 
Oyun terapisinde ailenin katkısı en önemli unsurdur. Aile ile oyun terapisti arasındaki görüşme düzenli bir şekilde devam eder. Terapist uygun görürse kimi zaman aileyi de oyuna davet eder. Ayrıca terapist, ailelere çocuklarının terapi sırasındaki iyileşme süreçlerine yardımcı olacak ve terapi odası dışında uygulayabilecekleri tavsiyelerde bulunur.
  
Oyun terapisinin yardımcı olacağı psikolojik problemlerden bazıları neler olabilir? 
 • PTSD (Post Travmatic Stress Disorder): Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Anxiety: Anksiyete/Endişe
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğu    
 • Impulsiveness: Impulsivite/dürtüsellik      
 • Okuma bozuklukları        
 • Sosyal içe kapanıklılığı        
 • Güven eksikliği/depresyon        
 • Sebebi anlaşılamayan baş ve karin ağrıları       
 • Boşanma sonrası adaptasyon sorunları
 • Bağlanma ve bağımlılık        
 • Kardeş Kıskançlığı        
 • Konuşma Bozuklukları        
 • Altını Islatma-Dışkı Kaçırma        
 • Beslenme ve Uyku Bozuklukları        
 • Tuvalet Eğitimi       
 • Parmak Emme       
 • Tırnak Yeme      
 • Cinsel Gelişim       
 • Okul Fobisi       
 • Ölüm ve çocuk       
 • Yaratıcılık- Girişimcilik- Merak        
 • Çocuklarda Bilişsel Gelişim       
 • Çalma ve yalan söyleme

Bireysel terapi, davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan terapotik süreçtir. Terapi sürecinde danışanlar kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Yalnız bu tecrübeyle atılması gereken adımları içerir. Kişinin değiştirmek istediği davranış yada rahatsızlıklar terapi sürecindeki teknikler ile daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir.

 

Bireysel Terapi Çeşitleri

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ
 • PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ
 • EMDR TERAPİSİ
 • AKTARIM ODAKLI TERAPİ
 • VAROLUŞÇU PSİKOTERAPİ
 • HİPNOTERAPİ-
 • MASTERSON TERK DEPRESYONU TERAPİSİ 

 

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

Uzm.Klinik Psikolog Nil ÖZEN.